Predmeti

TS1FSM3
Teorija sporta

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: