Informišite se
PREDMET

EIR1FSM1 - Ekonomija i razvoj (Osnovne studije)

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

Opet opis

Angažovani predavači: