Informišite se
PREDMET

FS1FSM4 - Fiziologija sporta (Osnovne studije)

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+3
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: