Informišite se
PREDMET

FA1FSM2 - Funkcionalna anatomija (Osnovne studije)

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: