Predmeti

FA1FSM2
Funkcionalna anatomija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: