Predmeti

MSD1SM2
Menadžment sportskih događaja

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: