Predmeti

FS1FSM4
Fiziologija sporta

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: