Predavači

Saradnik
David Radonjić

Rođen u Nikšiću, u julu 1993 godine. U Podgorici je završio osnovnu („Pavle Rovinski“) i srednju školu (gimnazija „Slobodan Škerović“). Diplomirao na fakultetu za sportski menadžment 2016. godine sa temom "Različitosti temeljnih olimpijskih principa kroz razvoj antičkih Olimpijskih igara i modernog olimpizma".

Iste godine je upisao specijalističke studije na smjeru "Menadžment sportskim organizacijama" i položio sve ispite predviđene planom i programom sa prosječnom ocjenom 10. Specijalizirao na temu "Funkcija menadžera u sportu u planiranju evakuacije gradskog stadiona u Podgorici".

Na Fakultetu za sportski menadžment je saradnik od 2016. godine. Od 2018. zaposlen je i u Centru za evropsko obrazovanje.

David Radonjić